ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR RUTAVDRAG

Om ni väljer att anlita ALLT I FLYTT AB så tar vi hand om ert rutavdrag.
Vår personal tar hand om ansökningen till skatteverket.
Ni får Fakturan från oss med rutavdraget.

Rutavdrag Flyttjänster

•flytt av bohag mellan bostäder som köparen helt eller delvis använder som bostad inom EU/EES-området eller Schweiz
•flytt av bohag till och från ett magasin eller annat förvaringsställe, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden
•flytt av delar av ett bohag förutsatt att resterande del flyttas inom två år till den nya bostaden.
•flytt av bohag till och från magasinering vid homestyling inför försäljning av bostaden
•flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
•flytt av piano eller andra tunga saker som ingår i bohaget
•ner- och uppackning av bohaget
•lastning, lossning eller annat iordningställande för transport
•arbetstiden för till exempel en lastbilschaufför som transporterar bohaget, förutsatt att transporten ingår som en del av flyttjänsten
•upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela om det ingår som ett led i flytten
•uppsättning och nedtagning av tavlor och gardiner om det ingår som ett led i flytten
•flytt till och från fritidsbostad och till och från bostad i samband med dubbelt boende.

Inget avdrag medges för:
•kostnader för flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra i samband med flytten
•transportjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
•kostnader för flyg- eller båttransport
•flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden.

OBS.
Notera såsom att den som köper tjänsten alltid är den som är betalningsskyldig
för att företag som utför arbetet får full betalning
(i den mån Skatteverket inte godkänner RUT så är kunden som köpt tjänsten betalningsansvarig).

ALLT I FLYTT AB

Strandbadsvägen 9
252 29 HELSINGBORG
Telefon:

Ola Palo: 042-13 44 80
Förman : 042-13 44 90